103 rocznica Odzyskania Niepodległości
16 listopada 2021
Setne urodziny Kol. Mieczysława Kasińskiego
30 listopada 2021

Zjazd Wojewódzki PSL

W niedzielę 14 listopada odbył się VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.

Prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach został ponownie wybrany Kol. Adam Jarubas. Udział w Zjeździe wziął Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Zjeździe uczestniczyło 211 delegatów. Podczas Zjazdu Wojewódzkiego zasłużonym działaczom zostały wręczone Medale 120-lecia Ruchu Ludowego.

Na Zjeździe wybrani zostali również członkowie nowego Zarządu Wojewódzkiego, delegaci na XIII Kongres PSL, członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego, oraz kandydaci do Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W dniu 04 grudnia w Warszawie odbędzie się XIII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego.