Władza blokuje pieniądze dla strażaków
8 czerwca 2017
Zapraszamy do integracji
8 czerwca 2017

Edward Dankowski ze Skarżyska – Kamiennej ze złotą koniczynką

Edward Dankowski ze Skarżyska-Kamiennej został odznaczony przez wiceprezesa PSL Adama Jarubasa złotą koniczynką. Jest ona przyznawana przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego za szczególne osiągnięcia w działalności politycznej, pracy zawodowej i społecznej, samorządowej oraz kulturowo-oświatowej dla Ruchu Ludowego, wsi i rolnictwa. Mogą go otrzymać działacze PSL oraz organizacje współpracujące z ludowcami.


Edward Dankowski wstąpił do PSL w 2002 roku. Jest aktywnym członkiem gminnej organizacji, pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej PSL w latach 2007 – 2015. Bierze czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez gminne koło oraz powiatowy zarząd. Angażuje się w działania dotyczące wyborów samorządowych oraz parlamentarnych.