Prezes PSL w województwie świętokrzyskim
17 marca 2017
Prezes PSL w Jędrzejowie: samorząd jest najbliżej ludzi, rozwiązuje ich problemy
17 marca 2017

„Twój los w Twoich rękach” – ogólnopolskie Forum Samorządowe

Świętokrzyscy samorządowcy związani z ruchem ludowym uczestniczyli w ogólnopolskim Forum Samorządowym w Warszawie 16 marca. Forum odbyło się pod hasłem: „Twój los w Twoich rękach”. Jego celem było omówienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego i podjęcie działań w obronie konstytucyjnych zasad samorządności.

W forum uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego i mieszkańcy, którym nie jest obojętny rozwój naszych małych ojczyzn.

Spotkanie otworzył  Marek Olszewski – współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas forum rozmawiano o sytuacji samorządu, ograniczeniu praw wyborczych obywateli,  Karcie Samorządności jako podstawie dalszej debaty nt. rozwoju Polski lokalnej i regionalnej dalszych działaniach.  Zaplanowano także  dalsze działania lokalne i na forum ogólnopolskim.

Karta Samorządności stanowi przypomnienie podstawowych zasad ustroju państwa, o których politycy zdają się nie pamiętać. A są to zasady wywalczone przez wielki ruch społeczny „Solidarność” pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”. Karta ma być przyjmowana przez całe środowisko samorządowe, możliwie w formie stanowisk organów stanowiących.